2019 info - 21.7. - 28.7. 2019  - Kapacita 27

Orlické hory - Sedmička (pobytový tábor 7 dní bez dopravy) - 21.7-28.7.2019

Cena platná pro návštěvníky kurzů  Pardubice ............. Kč 3900,-/týden

Cena pro ostatní účastníky............................................Kč 4 200,-/ týden

 
Platby provádějte prosím do konce května na účet 1205485018/3030, do poznámky uvádějte jméno studenta.
 
Pokoj 1 Pokoj 2 Pokoj 4
Kloboučníková (10) 1000- Šandová (9) 1000,- Jakubec (10) Z
Breberová (10) 1000,- Kučerová (9)  1000,- Strazzer (10) Z
Kopáčková (10) 1000,- Vacinová (7) 1000,- Kopáček (13) 1000,-
Pitterová (9) 1000- Lelková (8)1000,- Jurášek (12) Z
Černohousová (19) 1000.- Kalousová (9) Z Tomeš (12) 1000,-
    Tomeš (10) 1000,-
     
  Pokoj 4   Pokoj 5
  Košťállová (11) 1000,- Branda (9) Z
  Šandová (12) 1000,- Klobouč. (7) 1000,-
  Hlaváčová (11) 1000,- Hlaváč (8) 1000,-
  Hladíková (11) Z Hladík (8) Z
  Vacinová (13) 1000,-  
     
     
     
     
     

 

)