kadlečák 2020

kapacita 50
 
Prosíme o zálohu 1000,- na 1205485018/3030.
 
 
 
       
Chata 2 Chata 5 Pokoj  - střední holky  
Vokolková  1000,- Strazzer 1000,- Bradnýská  1000,-  
Flosová  1000,- Jurášek 1000,- Dvořáková 1000,-  
Kurdzielová 1000,- Semerák 1000,- Hlaváčová 1000,-  
Kubínková 1000,- Jakubec 1000,- Hladíková 1000-  
Chata 3 Chata  6    
Škrabalová 1000,- Špiroch 1000,-    
Škrabalová 1000,- Moore 1000,- Pokoj 3 -menší holky  
Pfeifrová Horák   1000,- Pitterová 1000,-  
  Maršálek Černohousová 1000,-  
Stan Chata 7 Flekačová 1000,.  
Novosad Zavadil   1000,- Pleskotová   
Izáková 1000,- Ficek 1000,- Šrámková 1000,-  
Strazzerová 1000,- Semerák 1000,- Melicharová 1000,-  
  Špiroch 1000,- Pokoj 4 - střední kluci  
Chata 4    Pokoj 1 - menší holky Valkoun 1000,-  
Izáková 1000,- Breberová 1000,- Martínek  
Ručová 1000,- Kloboučníková 1000,- Vokolek 1000,-  
Poláková 1000,- Dvořáková 1000,- Drahoš  
Štossová 1000,- Krupařová 1000,- Novosad  
Kubešová 1000,- Uhlířová 1000,- Pokoj - malí pokoj  
    Kloboučník  1000,-  
    Branda 1000,-  
    Hlaváč 1000,-  
    Hladík 1000,-