kadlečák 2020

kapacita 50
 
Prosíme o zálohu 1000,- na 1205485018/3030.
 
 
 
       
Chata 1 Chata 5 Pokoj  - větší holky  
Vokolková  1000,- Kurdzielová 1000,- Bradnýská  1000,-  
Flosová Kubínková 1000,- Dvořáková 1000,-  
Pfeifrová Hlaváčová 1000,- Krupařová 1000,-  
Škrabalová N. Hladíková 1000,- Dvořáková 100,-  
Chata 2 Chata  6 Uhlířová  
Škrabalova D. Špiroch 1000,-    
Izakova A. Moore 1000,- Pokoj 3 -menší holky  
Strazzerová  1000,- Horák   1000,- Pitterová 1000,-  
Novosad Maršálek Černohousová  
Chata 3 Chata 7 Flekačová 1000,.  
Ručová 1000,- Zavadil   1000,- volno  
Izáková Ficek 1000,-    
Poláková Semerák    
Štossová Špiroch 1000,- Pokoj 4 - menší kluci  
Kubešová Pokoj 1 -menší holky Jrurášek  
Chata 4  Šrámková Jakubec 1000,-  
Valkoun Pleskotová Semerák  
Drahoš Kučerová Strazzer 1000,-  
Martínek Melicharová Hlaváč 1000,-  
Vokolek Kloboučníková Hladík 1000,-  
  Breberová Kloboučník   
    Branda 1000,-