kadlečák 2020

kapacita 50
 
Prosíme o zálohu 1000,- na 1205485018/3030.
 
 
 
       
Chata 1 Chata 5 Pokoj  - střední holky  
Vokolková  1000,- Strazzer 1000,- Brandýská  1000,-  
Flosová  1000,- Jakubec 1000,- Dvořáková 1000,-  
Kurdzielová 1000,- Semerák 1000,- Hlaváčová 1000,-  
Kubínková 1000,- Jurášek 1000,- Hladíková 1000-  
Chata 2 Chata  6 Košťálová 1000,-  
Škrabalová 1000,- Špiroch 1000,- -  
Škrabalová 1000,- Moore 1000,- Pokoj  -menší holky  
Pfeifrová 1000,- Horák   1000,- Pitterová 1000,-  
  Maršálek 1000,- Černohousová 1000,-  
Chata 3 Chata 7 Flekačová 1000,.  
Poláková 1000,- Zavadil   1000,- Pleskotová  1000.-  
Izáková 1000,- Ficek 1000,- Šrámková 1000,-  
Strazzerová 1000,- Semerák 1000,- Melicharová 1000,-  
Kubešová 1000.- Špiroch 1000,- Pokoj  - střední kluci  
Chata 4    Pokoj  - menší holky Valkoun 1000,-  
Izáková 1000,- Breberová 1000,- Vokolek 1000,-  
Ručová 1000,- Kloboučníková 1000,- Drahoš  1000,-  
Štossová 1000,- Dvořáková 1000,- Stodola 1000,-  
  Krupařová 1000,- Martínek 1000,-  
  Uhlířová 1000,- Pokoj - malí kluci  
    Kloboučník  1000,-  
    Hlaváč 1000.-  
    Branda 3900,-  
    Hladík 1000,-