2019 info - Změna termínu 7.7 - 14.7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Letní soustředění/tábor

Vysočina  - Kadlečák (pobytový tábor 7 dní bez dopravy) - 14.7. - 21.7.2019

Kadlečák

Cena platná pro návštěvníky kurzů  Pardubice ............. Kč 4200,-/týden

Cena pro ostatní účastníky............................................Kč 4 500,-/ týden

Platby provádějte prosím na účet 1205485018/3030 do konce května , do poznámky uvádějte jméno studenta.

 

 
     
Chata 7 Pokoj Pokoj
Moore  Z Semerák D. 1000,-  
Špiroch 1000,- Strazzer Z  
Maršálek 1000,- Jakubec Z Hendrichovský Z
  Jurášek Z  
Chata 6 Novák 1000,-  
Smolková1000,- Stroukal  Z  
Šrámková Z Pokoj  
Brandýská 1000,- Uhlířová 1000,- Pokoj 
volno Krupařová 1000,- Novosad
Chata 5 Dvořáková 1000,- Stodola Z
Poláková 1000,- Dvořáková 1000,- Vokolek Z
Hrubešová 1000,- volno Martínek Z
Štosová,-  1000,- Pokoj Drahoš
Ručová 1000,- Tesař  volno
Chata 4 Ficek 1000,-  
Kubínková 1000,- Šrpiroch1000,-  
Kurdzielová1000,- Novosad  
Kubešová 1000,- Semerák   
Strazzerová  Z Zavadil  
Chata 3 Chata 2 Chata 1
Flossová1000,- Pfeifrová  Z (-500,.) vedoucí
Vokolková Z Škrábalová 1000,-  
Menšíková Z Škrábalová 1000,-  
Kvášová   Z volno