Rozvrh  2022-23

Časy jsou orientační, vše si potvrdíme a upřesníme 1. týden v září.  Noví zájemci prosím hlaste se pomocí elektronické přihlášky ZDE

 

aktualizováno 26.3.2023

 

  13.00 14.00 15.00 16.00
PO

 

 
 


 
AJ (13.00)
3.třída

Adámková
Říha
Jedlička
Šedivková
Beránková
AJ (14.20)
6. - 7. třída 

Pleskotová
Melicharová
Strouhalová
 
AJ (15.15)
5. třída

Jedlička
Nyzhnyk K.
 
AJ (15.15)
6-7. třída
Pazdera
Branda
Linh
Cvejn

 
AJ (14.10)
9. třída
Tomanová
 
Aj (15.00)
8. třída
Semerák
Aj (15.45)
8. třída
Strazzer
Tomeš
Řezka
         


Út
  Aj (14.30)
7. třída 

Ledlová
Aj (15.20)
7. Třída 

Kindlová
Aj (16.10)
6. třída


Řezka
AJ(13.00)
2. třída
Kovářová B.
Podroužková
Benešová
Svobodová
AJ (14.00)
5. třída

Smolík
Smolík
Kovářová
Adamů
AJ (15.00)
6. třída
Anand
Nyzhnyk I.
AJ (16.00)
5. třída
Izák 
Benešová
Melichar
Pazderová 
AJ (14.00)
8. třída

Dvořáková
Krupařová
AJ (15.00)
3. třída

Hladík
 
         
ST ESP
 (14.15)

Rompot
ESP
 (15.00)

Petr
Zavrtálek
AJ (16.00)
5. třída
Janáčková
AJ (16.50)
8. třída

Růžičková
AJ (13.30)
4.třída
 
Kuhnová
Schwarzova
Procházka
Bednář
Žďárský
Žďárský
AJ (14.30)
6. třída

Spurná
Valentová
Kraus

 
AJ (15.30)
4. třída

Bobková
Dostálová
Glosl
Cvejn
 
AJ (16.30)
5--6. třída


Gruberová
Makešová
  Aj (14.30)
Kloboučníková
Filipová
 
Fj(15.30)
5. třída
Strazzer
Aj (16.30)
8. třída

Lorencová

CT
       


 
Aj 14.20
6. třída

Dudla
Strouhal
AJ(15.20)
8. třída
Papoušková
Černá
AJ(16.20)

Ločárková
AJ(13. 20)
4. třída
Niklová
Kubíčková
Kotková
Pešava
AJ (14.20)
6.  třída
Faltus
Dostál
Marshal
 
Aj (15.10)
6. -7. třída
Procházka
Schwarzová
Adamů

 
AJ (16.00)
1-2. třída
Urbánková
Schwarzová
Adámek
Kohl
Pitra
Aj (14.20)
 SŠ

Lejsek
ESP  (15.10)

Kubešová 
AJ(17.10)
7. třída
Flekačová
Pitterová
         
  
AJ (14.00)
8. třída 

Marešová
AJ (15.00)
7. třída

Valta
 
PA Aj (13.00)
4.  třída
Klesalová
Rompotová
Krčmářová
Aj (14.00)
6. třída
Novák
Kloboučník
Ptáček
 
   
Aj 14.10
8. třída

Růžičková
Aj  15.00
6. třída


Rompot
Aj (15.45)
8. třída

Provazník
Aj (16.30)
9. třída
Hladíková
Hlaváčová
Smolová
Tome