Rozvrh  2021/2022

Časy jsou orientační, vše si potvrdíme a upřesníme 1. týden v září.  Noví zájemci prosím hlaste se pomocí elektronické přihlášky ZDE

  13.00 14.00 15.00 16.00
PO

 
Aj (15.00)
6. třída


Ptáček
Aj (16.00)
7. třída


Linh
AJ (17.00)
6. třída 


Novotná
AJ (13.20)
4.třída
 Začínáme

Cvejn
Kunhová
Peš
volno
AJ (14.20)
5.třída

Cvejn T.
Pazdera
Rompot
Strouhal
AJ (15.15)
8. třída
Strazzer
Semerák
Tomeš
 

 
AJ (14.30)
8. třída

Provazník
Aj (15.20)

Izáková
Homolová
Aj (16.15)
9. třída

Štěpánková
Tomanová
         


Út
    Fr (15.15)
8.třída
Strazzer
Aj (16.15)
8. třída
Bezpalec
AJ(13.20)
. třída


volno
AJ (14.20)
7. třída

Melicharová
Pleskotová
Strouhalová
Janoušek
AJ (15.15)
5. třída
Poliaková
Izák 
Benešová
Marshall
 
AJ(16.15)
2. třída
Kovářová
Podroužková
Benešová
Svobodová


 
AJ (14.20)
7. třída

Janoušek
Branda
AJ (15.30)
4.-5. třída

Gruberová
Habor
AJ (16.30)
8. třída

Růžičková
         
ST     AJ (15.15)
8. třída
Dvořáková
Krupařová
Aj (16:1ř)
6.třída
Začínáme 
Procházka
volno
volno
AJ(13:00)
1.-2 třída

volno
AJ(14.00)
3. třída
Adámková
Doleček
Pilná
Procházková
 
AJ (15.00)
8. třída

Filipová
Kubíčková
Kloboučníková
x
AJ (16.00)
4. třída

Bobková
Dostálová
Melichar
Glosl
  ESP (13.30)

Rompot
 

 

CT
       


 
Aj (14.30)
9. třída

Tomeš
Lejsek
Aj (15.30)
9. třída

Řezka
Breberová
Kopáčková
Aj (16.30)
9. třída

Hofmann
Prášil
 
AJ(13:15)
1.-2 třída
Urbánková
Kovaříková 
Kovaříková
 
AJ (14.15)
4. třída
Niklová
Pazderová
Kubíčková
Kotková
AJ(15.15)
6. třída
Hladík
Řezka
Hlaváč
Dudla
 
    AJ(15.20)
8. třída
 Papoušková
Černá
 
AJ(16.20)
7. třída
Flekačová
Pitterová
         
  
AJ (14.00)
8. třída


Růžičková

 
AJ (14.50)
7. třída

Valta
AJ (14.00)


Ločárková
PA AJ (13.00)
4.  třída
Klesalová
Rompotová
Krčmářová
Grim
AJ (14.00)
6. třída

Novák
Dostál
Kloboučník
 
Aj (15.00)
6. třída

Spurná
Valentová
Štěpánek
Faltus

 

 
ESP(14.15)
Petr
ESP (15.15)
Zavrtálek
 
 

 

 

Darča
   Dan 
  Eva
  Vašek
  Aneta