Rozvrh  2022-23

Časy jsou orientační, vše si potvrdíme a upřesníme 1. týden v září.  Noví zájemci prosím hlaste se pomocí elektronické přihlášky ZDE

  13.00 14.00 15.00 16.00
PO

 
Aj (15.50)

Dospělí
 
Aj (16.50)

Janáčková
Aj (17.35)

Pavlíková
AJ (13.00)
3.třída

Adámková
Říha
Bláhová
Šedivková
AJ (14.20)
6. - 7. třída 

Pleskotová
Melicharová
Strouhalová
 
AJ (15.15)
6-7. třída
Pazdera
Branda
Linh
Cvejn
 
Aj (16.10)
1. - 2. třída
Začátečníci

Grim
Pitter
volno
volno

 
AJ (14.10)
9. třída
Štěpánková
Tomanová
 
Aj (15.00)
8. třída
Semerák
Aj (15.45)
8. třída

Strazzer
Breberová
Řezka
         


Út
  Aj (14.30)
7. třída 

Ledlová
Aj (15.20)
7. Třída 

Kindlová
 
AJ(13.00)
2. třída
Kovářová B.
Podroužková
Benešová
Svobodová
AJ (14.00)
5. třída

Smolík
Smolík
Kovářová
Adamů
AJ (15.00)
6. třída
Hladík
Hlaváč
Řezka
AJ (16.00)
5. třída
Poliaková
Izák 
Benešová
Melichar
Pazderová 
AJ (14.30)
8. třída

Dvořáková
Krupařová

 
 
         
ST ESP
 (14.15)

Rompot
ESP
 (15.00)

Petr
Zavrtálek
AJ (15.45)
5. třída
Gruberová
AJ (16.35)
8. třída

Růžičková
AJ (13.30)
4.třída
 
Kuhnová
Schwarzova
Procházka
Bednář
Žďárský
Žďárský
AJ (14.30)
6. třída

Spurná
Valentová
Kraus

 
AJ (15.30)
4. třída

Bobková
Dostálová
Glosl
Cvejn
 
 
  Aj (14.30)
Kloboučníková
Filipová
 
Fj(15.30)
5. třída
Strazzer
Aj (16.30)
9. třída

Oremová

CT
       


 
Aj 14.20
6. třída

Dudla
Strouhal
AJ(15.20)
8. třída
Papoušková
Černá
AJ(16.20)

Ločárková
AJ(13. 20)
4. třída
Niklová
Kubíčková
Kotková
Pešava
AJ (14.20)
6.  třída
Faltus
Dostál
Marshal
 
Aj (15.10)
6. -7. třída
Procházka
Schwarzová
Adamů
volno
 
AJ (16.00)
1-2. třída
Urbánková
Schwarzová
Adámek
Kohl
  ESP
 (15.10)

Kubešová
Aj (16.20)
 SŠ

Lejsek


 
AJ(17.10)
7. třída
Flekačová
Pitterová
         
  
AJ (14.30)
8. třída 

Marešová
AJ (15.20)
7. třída


Valta
 
 
PA Aj (13.00)
4.  třída
Klesalová
Rompotová
Krčmářová
Grim
Aj (14.15)
6. třída
Novák
Kloboučník
Ptáček
 

 

 
Aj 14.10
8. třída

Růžičková
Aj  15.00
6. třída


Rompot
Aj (15.45)
8. třída

Provazník
Aj (16.30)
9. třída
Hladíková
Hlaváčová
Smolová

 

Darča
   Dan 
  Eva
  Vašek
  Aneta