Trudi Jičínská Mgr.

Lektorka angličtiny, rodilá mluvčí, soudní tlumočnice