Eva Baldová

Lektorka angličtiny, studentka Univerzity Pardubice, 3 letý pobyt a studim v Holandsku