Ceník platný na školní rok 2019/20


Děti do 18  let

Ročně garantujeme 36 konajících se hodin. V případě zrušené hodiny z naší strany garantujeme náhradní hodinu.
Počet studentů
ve skupině
1 hod

    
pololetí
(09-01)
(02-06)

příspěvek na  materiály
pololetně
v hotovosti
  4-5 studenti
1x týdně /55 min
(18 hodin půlročně)
160 2900 +100 Kč
 3 studenti
1x týdně /55min
(18 hodin půlročně)
200 3600 +100 Kč
 2 studenti
1x týdně /55 min
(18 hodin půlročně)
230 4200 +100 Kč
1 student
1x týdně /50 min
(15 hod půlročně) 

330

5000
+100 kč

 

 

Dospělí

Ročně garantujeme 36 konajících se hodin. V případě zrušené hodiny z naší strany garantujeme náhradní hodinu.
studentů ve skupině 1 hod
    
pololetí
základní cena
(18 hod)
  4-5 studenti
1x týdně /60 min
               180                                                                               
 
3200
 
 3 studenti
1x týdně /60min
200
 
3700
 2 studenti
1x týdně /60 min
250
 
4500
 
1 student
1x týdně /50 min
(15 hod půlročně) 
370
 
5500 

(lze platit i hodinově , ale je třeba naplnit časový fond lektora 15 hodin půlročně, nad rámec 15 hod si lze hodiny doplatit jednotlivě)

 

Ročně garantujeme 36 konajících se hodin. V případě zrušené hodiny z naší strany garantujeme náhradní hodinu.

 

Platby provádějte prosím na účet 1205485018/3030, do poznámky uvádějte jméno studenta.

 
 

                                                                     

                       

Letní soustředění/tábor

Vysočina  - Kadlečák (pobytový tábor 7 dní bez dopravy

Kadlečák

Cena platná pro návštěvníky kurzů  Pardubice ............. Kč 4200,-/týden

Cena pro ostatní účastníky............................................Kč 4 500,-/ týden

 

Orlické hory - Sedmička (pobytový tábor 7 dní bez dopravy) 

Cena platná pro návštěvníky kurzů  Pardubice ............. Kč 4 200,-/týden

Cena pro ostatní účastníky............................................Kč 4 500,-/ týden

 
 

Platby provádějte prosím na účet 1205485018/3030, do poznámky uvádějte jméno studenta.